aktuálne

Novinky

PDF file

POZVÁNKA na VZ – 4.8.2024, nedeľa o 15.oo

Pozvánka na riadne zasadnutie valného zhromaždenia Urbársko – pasienkovej spoločnosti v Selci, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa: 4. augusta 2024, t. j. v nedeľu o 15.oo hod. v Spoločenskom dome v Selci. Prezentácia …

O nás

Urbársko-pasienková spoločnosť v Selci – pozemkové spoločenstvo vzniklo dňa 15.03.1996 dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Trenčíne na základe zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 19.11.1995.